League of Legends 5vs5

1. Præmie

5x 200 kr. til Hungry.dk
5x Musemåtter fra Sandberg

 

§ 1 – Generelt

§1.1 – Ændringer af regelsættet

§1.1.1 – Turneringsledelsen og dets administratorer forbeholder sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.

§1.1.2 – Enhver tilføjelse eller ændring vil blive annonceret i dette.

 

§1.2 – Admins

§1.2.1 – Admins vil være på Discord kanalen Lanfesten og noteret som “ADMIN”.

 

§1.3 – Kommunikation

§1.3.1 – Kommunikation mellem de deltagende hold kan foregå enten via LoL clienten eller vores Discord Lanfesten.

 

§1.4 – Opførsel

§1.4.1 – Når du deltager i turneringer afholdt af Lanfesten forventer vi at alle deltagere udviser god sportsånd.

§1.4.2 – Verbalt misbrug, kampe tabt med vilje eller enhver anden misbrug af sager imod en modstander kan resultere i advarsler eller diskvalifikation fra turneringen (se paragraf §1.6).

§1.4.3 – Dårlig opførsel under eller efter turneringen imod spillere eller administratorerne kan resultere i et ban fra fremtidige aktiviteter arrangeret af Lanfesten samt eventuelle samarbejdspartnere.

§1.4.4 – Administratorerne forventer at alle spillere kan opføre sig eksemplarisk og udvise forståelse og tålmodighed med de turneringsansvarlige samt med modstanderne.

§1.4.5 – Det er en god ide at gemme et replay efter hver kamp, til dokumentation ved henvendelse hos admins. (League of Legends’ indbyggede er tilstrækkelig)

 

§1.5 – Streaming

§1.5.1 – POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping.

§1.5.2 – Der skal søges tilladelse hos Lanfesten ved streaming med casters før der streames.

§1.5.3 – Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af Lanfesten. Dette kan ikke frasiges.

§1.5.5 – I tilfælde af at Lanfesten streamer en kamp må kampen først begynde når en admin har givet grønt lys i lobby’en.

§1.5.6 Såfremt en spiller modarbejder produktionen, kan spilleren og holdet taberdømmes af admins.

 

§1.6 – Advarsler

§1.6.1 – Ethvert regelbrud kan resultere i en advarsel til hele holdet. En advarsel kan være en mindre advarsel eller en større advarsel.

§1.6.2 – Mindre advarsel
En mindre advarsel gives for mindre forseelser såsom rapportering af forkert resultat, udeblivelse fra kamp, dårlig opførsel mv.

§1.6.3 – Større advarsel
En større advarsel gives for større forseelser såsom bevidst fejlinformation til admins, meget dårlig opførsel, gentagne regelbrud mv.

§1.6.4 – Modtages 2 mindre advarsler, gives der automatisk en større advarsel.

§1.6.5 – Modtager man 2 større advarsler, bliver man diskvalificeret fra turneringen.

§1.6.6 – Snyd vil under alle omstændigheder resultere i øjeblikkelig diskvalifikation og udelukkelse fra Lanfestens turneringer.

§1.6.6.1 – Snyd omfatter bl.a. tredjeparts programmer, DDoS/Drop-hacking og scripting

 

§1.7 – Udmelding

§1.7.1 Hvis et hold forfeiter 3 kampe i alt, bliver holdet diskvalificeret fra turneringen.

§1.7.2 Hvis et hold udebliver fra 2 kampe i træk, bliver holdet diskvalificeret fra turneringen.

§1.7.3 Ved udmelding vil alle tidligere og fremtidige kampe blive taberdømt (W-L).

 

§2 – Turnering

§2.1 – Før turneringsstart

§2.1.1 – Det er kun tilladt at være tilknyttet ét tilmeldt hold i den pågældende turnering.

§2.1.2 – Summoner Name, holdnavn, rigtige navn og E-mail er et krav ved tilmeldingen.

§2.1.3 – Spillere skal være godkendt af en turnerings admin, før de må spille i turneringen.

§2.1.4 – Benytter man en spiller som ikke er godkendt, vil holdet tabe det pågældende map.

§2.1.5 – En spillers tilmeldte Summoner Name skal til enhver tid være identisk med det Summoner Name spilleren bruger ingame. Efterleves dette ikke, kan der mangle resultat på kampen og holdene skal derfor tage screenshot af resultatet og rapportere det til en admin. 

 

§2.2 – Walkovers (W/O)

§2.2.1 – Får man walkover mod et hold som stadig er aktiv i turneringen, vil resultatet blive indskrevet som W-L.

§2.2.2 – Får man walkover mod et hold som er meldt ud af turneringen, vil resultatet blive indskrevet som W-L.

 

 

§3 – Kamp

§3.1 – Kamp format

§3.1.1 – Kampen spilles 5 mod 5.

§3.1.2 – Kampen spilles på Summoner’s Rift.

§3.1.3 – Kampen spilles som en Best of 1 (BO1).

§3.1.4 – Kampen spilles med tournament regler.

§3.1.5 – Holdet øverst i en bracket, skal starte ud som blue-side.

 

§3.5 – Kampstart

§3.5.1 – Som udgangspunkt kan alle spectate en kamp. Hvis det et hold ikke ønsker dette, kan admin kontaktes via Discord. Se paragraf 1.4.

 

§3.6 – Pause

§3.6.1 – Det er ikke tilladt at pause et game i egen interesse. Der skrives til modstanderen om ønsket ang. pause, hvorefter modstanderen skal reagere og lave selve pause kommandoen.

§3.6.2 – Det er kun tilladt at pause kampen i non-fight situationer og ved tekniske problemer.

§3.6.2.1 – Der må maksimalt pauses i 15 min. per hold.

§3.6.3 – Når et hold pauser skal der tages screenshot med pause + timestamps, som skal gemmes hele eventet.

§3.6.4 – I tilfælde af tekniske problemer kan begge hold søge om remake hos admins inden first blood eller før spillets ur viser 5:00. For at dette kan træde i kraft skal spilleren opleve fejl i følgende komponenter: Skærm, computer, LolClient.exe, LeagueofLegends.exe, mus eller tastatur.

 

§3.7 – Efter kampen

§3.7.1 – Når kampen er færdig rapporteres resultatet automatisk via tournament code.

 

 

§4 – Snyd

§4.1 – Snyd

§4.1.1 – Snyd er ikke tilladt, og snyd vil resultere i diskvalifikation af turneringen, og udelukkelse af fremtidige turneringer og ligaer.

§4.1.2 – Det er ikke tilladt, at disconnect fra spillet med vilje.

§4.1.3 – Det er ikke tilladt, at spille på et account du ikke selv ejer.

§4.1.4 – Det er ikke tilladt, at benytte tredjeparts programmer der har indflydelse på gameplay.

 

Følgende regelsæt tager udgangspunkt fra eSport.dk’s EDU Cup LoL regelsæt.

For at tilmelde sig vores League Of Legends 5vs5 turnering skal man oprette en konto på https://www.toornament.com/

Gå derefter ind på linket nedenunder og tilmeld dig.

https://www.toornament.com/tournaments/1303489157425807360/information